Ariesmedishop.cz

Reklamácia

Reklamačný poriadok

  1. Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia zásielky skontrolovať, či nie je prepravou poškodená. Ďalej je povinný skontrolovať fyzický obsah zásielky podľa faktúry. V prípade nezrovnalostí je povinný okamžite, najneskôr do 2 pracovných dní informovať predávajúceho, prípadne i prepravcu.
  2. Reklamáciu možno podať telefonicky na bezplatnej linke 0800 111 595 alebo mailom: aries.sk@aries.eu alebo poštou ARIES SLOVAKIA, s. r. o., Obchodná 12 6, 811 06 Bratislava. Kupujúci i predávajúci zasielajú tovar každý na svoje náklady.
  3. Reklamácia musí obsahovať: meno kupujúceho, kópiu faktúry, podrobný popis zistených chýb /prípadne príčin/, návrh na vybavenie reklamácie a ak sa týka kvality výrobku tiež reklamovaný výrobok v originálnom obale s etiketou.
  4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie či nadmerné opotrebenie tovaru a ďalej na chyby spôsobené používaním, chybnou manipuláciou, porušením obvyklých zásad používania tovaru, zásahom vyššej moci.
  5. Vrátenie tovaru kupujúcim je možné bez udania dôvodov do 14 dní podľa zákona. Kupujúci môže vrátiť celú zásielku v prípade, že je úplná a nepoškodená. Spoločne s tovarom musí kupujúci predávajúcemu zaslať späť tiež daňový doklad/faktúru, ktorá bude predávajúcim stornovaná.
  6. Ostatné záležitosti ohľadne reklamácií sa riadia platnými obecne záväznými predpis

Reklamačný poriadok - zdravotnícke pomôcky

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie: Soubor ke stažení zde