Ariesmedishop.cz

Ochrana osobných údajov

Firma ARIES SLOVAKIA, s. r. o., Obchodná 12, 811 06 Bratislava, IČO: 36428175, tel./fax 041 5640134 ako prevádzkovateľ internetového obchodu nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb eshopu na www.ariesmedishop.sk.
Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané, ani predané tretej strane.